Språk Språk
Sök Sök

Regioner

EMAIL PDF

Östersjökusten

Polens norra gräns mot Östersjön är cirka 55 mil lång och sträcker sig mellan floden Odras mynning i väster och gränsen mot Ryssland i öster. Det är en del av det storslagna Pomorze – Pommern – med skogar, sjöar och floder. Svagt kuperad terräng med sandjordar, små fiskelägen men också några storstäder med väldiga hamnanläggningar. Landskapet är delat i väst och öst – Pomorze Zachodnie och Pomorze Wschodnie och är – med undantag av ett par befolkningscentra relativt glest befolkat. Förutom att Östersjökusten med sina milsvida sandstränder utgör ett semesterområde för polackerna är det också centrum för fiskerinäring och skeppsbyggnad.

 

9_19_29_4 001

 

 

Nordöstra Polen

 

Nordöstra delen av Polen består av landskapen Warmia, Masurien och Podlasie. Det är vidsträckta områden med sjöar, skogar och vattenleder. Det är glesbefolkat, obetydligt industrialiserat och i stort sett ett enda stort naturområde. Sjöområdena omfattar mer än 3000 sjöar i denna del av Polen. Förutom sjöarna i centrala Masurien finns det även ett annat sjösystem österut: i Suwalkiområdet bort mot ryska gränsen. Att åka till Masurien och vandra i skogarna, åka kanot på de många vattenlederna, fiska i sjöarna eller segla tillhör många polackers semesternöjen. Viktiga turistorter är Gizycko och Mikolajki i den centrala delen av landskapet. Det finns ett hundratal naturreservat med många arter av växter och djur, varav en del är fridlysta.

8_88_28_3 002

 

Södra Polen

 

Polens södra delar omfattar olika landskapstyper, alltifrån höga berg av alpin karaktär till högslätter och breda floddalar, kullar och höjdsträckningar. Det är i stora drag det gamla Malopolska – Lillpolen – i väster gränsande till Schlesien, i söder till bergkedjorna Tatry och Karpaty, öster till Lublin-höglandet och Bieszczadybergen.

Det är 2 stora bergkedjor i södra Polen som går i östvästlig riktning: Sudeterna i väster, Beskiderna i söder och Tatrabergen i mellersta delen samt Bieszczady i öster med gräns mot Ukraina.

8_58_68_7 003

https://www.polen.travel/sv/pomorskie-regionen/sopot/

PANORAMER

baner

Karta - Övernattningar

Jag skulle vilja erhålla nyhetsbrev

Cookies