1 SEK = 0.4 PLN

viaToll_540_360.jpg

Det elektroniska tullinsamlingssystemet ViaTOLL har uppdaterat sina regler för husbilar och andra fordon. Var god observera att ViaTOLL är obligatoriskt för motorfordon och fordonskombinationer med en tillåten maxvikt på över 3,5 ton och för bussar oavsett deras tillåtna maxvikt.

 Ett elektronikst betalsystem för vägtull introducerades i Polen den 1 juli 2011 Systemet ersätter så kallade winety. Förare av fordon tyngre än 3,5 t samt av bussar med mer 9 personer är skyldiga att betala tull för användning av 156 mil av landsvägar, expressvägar och motorvägar.

Detaljerad information gällande hur man använder sig av det nya elektroniska systemet finns på www.viatoll.pl. Hemsidan har flera språkversioner och gör det möjligt att registrera sin färd samt att betala tullen.

Att resa utan att betala vägtull kan betyda höga böter. Att köra fordon utan att betala tullen alls kan straffas med upp till 3000 pln i böter.

Besök även: www.motormannen.se

 

 

 

PLANERA DIN RESA

Planera en resa
Hur många är ni?
1
För hur länge?
2 dagar

Jag skulle vilja erhålla nyhetsbrev