1 SEK = 0.41 PLN

Minnesmärken av högsta rang

TatarskieTancerki540.jpg

Turistlederna i Polen har dragits så att man förutom att få kontakt med naturen även kan lära känna historiska och kulturella sevärdheter: medeltida slott och borgar, barockpalats, stormäns residens, sakrala objekt, bevis för utvecklingen av olika religioner och traditioner.

Värt att uppmärksamma är de runt om i hela Polen utspridda sakrala objekten. Under de senaste århundradena har folk med olika nationella och religiösa bakgrunder varit bosatta i Polen. Därför kan man i landet förutom romersk-katolska helgedomar även hitta många byggnader uppförda av anhängare till den grekisk-ortodoxa, grekisk-katolska och protestantiska kyrkan samt judendomen. I Giżycko, en liten stad i Masurien, kan man bredvid de båda kyrkorna: den katolska och den protestantiska hitta två ortodoxa kyrkor: den grekisk-ortodoxa och den grekisk-katolska. Även baptister, pingstvänner och Jehovas vittnen har sina helgedomar. I de små byarna Bohoniki och Kruszyniany i de östra delarna av Polen finns två kulturhistoriskt intressanta moskéer till vilka polska muslimer går för att be.

En ovanlig helgedom är den evangelisk-augsburgska kyrkan Wang i Karpacz i Karkonoszebergen. Uppförd på 1300-talet i Norge, köptes den av den preussiske kungen Fredrik Wilhelm IV och transporterades i delar till Berlin och sedan till Karpacz. I kyrkans inre, vilken består av trä, har originaldelar av inredningen bevarats, dekorerade av hemlighetsfulla runor; skrivna med antik skrift av en germansk folkstam.

I Bieszczadybergen kan man vandra längs med ikonleden. Den börjar i Sanok, vid det största ikonmuseet i Polen, och leder vidare i 70 km genom bergssluttningarna och byarna i Bieszczadybergen. Längs med vägen passerar man två museer och tio vackra ortodoxa träkyrkor med ovärderliga utsmyckningar och ikoner. Till de intressanta platserna hör även den gamla byn Białowieża och grannbyn Hajnówka. Båda är belägna i utkanten av Białowieżaskogen och till största delen bebodda av anhängare av den grekisk-ortodoxa kyrkan. I Biaůowieýa finns den ortodoxa tegelkyrkan św. Mikołaja (Helige Nikolaus), ett högsta klassens minnesmärke med en ovanlig ikon gjord av kinesiskt porslin. Varje år reser ett tiotal körer från hela världen, även från Afrika, till Hajnówka för att delta i den Ortodoxa Musikfestivalen, vilken äger rum i Sobór Świętej Trójcy. Inte långt därifrån, i Podlasien i närheten av orten Grabarka, reser sig Wzgórze Pokutników (Botgörarnas kulle), en helig plats för ortodoxa, på vilken man sedan århundraden i samband med mässor har rest trä- och metallkors av olika längd.


Man hittar oftast de judiska minnesmärkena i landets östra delar. Synagogor och judiska kyrkogårdar har bevarats på flera platser i Lubelszczyzna och Polesien. I Tykocin i närheten av Białystok kan man besöka en barock försvarssynagoga. Det är den till storleken näst största synagogan i Polen (den största finns i Kraków). Till det mest värdefulla judiska minnesmärket i landet räknar experterna den manieristiska försvars-synagogan i Lesk i Bieszczady och den bredvid belägna forntida judiska kyrkogården med skulpterade gravstenar från 1500-talet. Men Polens (samt Central- och Östeuropas och en av världens) största judiska kyrkogårdar finns i Lódź i centrala Polen. Där kan man besöka ända upp till 200 000 gravplatser från åren 1893-1939. Ett hundratal av dem har blivit utsedda till minnesmärken av högsta rang.I Leżajsk, en stad med ett tusental invånare belägen nordväst om Przemyśl, finns ett värdefullt Bernhardinerkloster med en fantastisk orgel i Jungfru Marie bebådelsekyrka. En för allmänheten mindre känd och ännu mer ovanlig sevärdhet är ohel Elimelech från Leżajsk, den berömde chassidiske församlingsledaren med övernaturliga krafter, som under 1700-talet från Leżajsk ledde ett chassidistiskt centrum. På den chassidiske församlingsledarens dödsdag; den tjugoförsta dagen i månaden (vid månadsskiftet februari-mars); vallfärdar pilgrimer från Israel, USA, Ungern, Kanada, Vitryssland och Litauen till hans grav. Deras antal växer år från år (2002 var de 10 000 personer). Den chassidiske församlingsledaren lyssnar på dem som inte ber om allt för mycket; så lyder den princip som varit rådande bland dem under de senaste 200 åren.
I olika delar av Polen kan man träffa på hemlighetsfulla byggnader om vilkas ursprung arkeologer från hela Europa fortfarande tvistar. De mest kända är stencirklarna i Pommern. De har i regel en diameter på mellan 13 och 33 meter och i deras närhet finns ett antal gravkullar; gravvalv övertäckta av ett tjockt lager sten. En del forskare hävdar att stencirklarna härstammar från vårt årtusendes början medan andra tror att de uppstod tidigare, mellan 4000 och 1800 f. Kr. Man vet inte vem som byggde dem; skandinaviska stammar eller andra betydligt tidigare folk.

Världsarvslistan omfattar 830 fastigheter som ingår i det kultur- och naturarv som Världsarvskommittén anser ha enastående universellt värde. De 13 platserna ligger i Polen.

 

Turistleden Piastowski är en av Polens mest populära leder bland både polska och utländska turister.
Om du vill veta mer om den svenska historien kom till Polen. Här hittar du många ställen som kan berätta om svenska kungar, drottningar, adelsmän och adelskvinnor...

PLANERA DIN RESA

Planera en resa
Hur många är ni?
1
För hur länge?
2 dagar

Jag skulle vilja erhålla nyhetsbrev