1 SEK = 0.4 PLN

PRESS

Om du är journalist eller representerar en resebyrå som arrangerar resor till Polen eller vill börja arrangera sådana resor, kan du åka på en studieresa till Polen.
Vi kan arrangera en studieresa vid efterfrågan. Skriv gärna till Monika Pawlowska (monika.pawlowska@poland.travel) om du vill veta mer.
Du kan även behöva bilder att illustrera din katalog eller artikel om Polen. Fina, kostandsfria bilder kan beställas och laddas ned från: http://fotopolska.pot.gov.pl/

Nu behöver man inte vänta på sin order. Du kan ladda ner själv alla bilder på en gång!

Kom ihåg att logga i och spara användarnamnet och lösenordet!

 

PLANERA DIN RESA

Planera en resa
Hur många är ni?
1
För hur länge?
2 dagar

Jag skulle vilja erhålla nyhetsbrev