1 SEK = 0.4 PLN

Polska Statens Turistbyrå i Stockholm startades 1991 och är filial till Polska Turist Organisationen i Warszawa. Det finns 14 sådana byråer runt om i världen som tillhör Polska Turist Organisationen: Sverige, Österrike, Belgien, Frankrike, Spanien, Holland, Japan, Tyskland, USA, Ryssland, Ungern, England Italien och i Ukraina.

Vår huvudsysselsättning är att marknadsföra och popularisera Polen i de 4 skandinaviska länderna: Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

Verksamheten populariserar Polen genom att organisera exempelvis:

  • nationella turistmässor dit man bjuder representanter från Polen
  • seminarier
  • samt reklam i tidningar, branschpress, tv och radio
  • turistbyrån satsar mycket på att organisera studieresor och PR möten för journalister och turoperatörer som kan förstärka Polens turism
  • och först och främst har vi en väl organiserade informationsavdelning som tar hand om individuella kunder

 

PLANERA DIN RESA

Planera en resa
Hur många är ni?
1
För hur länge?
2 dagar

Jag skulle vilja erhålla nyhetsbrev