Warsaw 6.1 ºC
Kontaktskjema
Regler og retningslinjer

Hvordan unngå bøter..

Her er noen tips for å unngå usikkerhet knyttet til dagligdagse situasjoner du kan komme ut for når du reiser i Polen, enten det skjer med offentlig transport eller med egen bil.

Billetter til offentlig transport

Hvor kan de kjøpes?

Billetter selges i aviskiosker. Samme type billett benyttes for all offentlig transport og kan benyttes på busser, lokaltog og t-bane. I noen byer kan du kjøpe billett hos føreren (mot et tillegg), fra billettautomater ombord eller på stasjonen.

Det kan forekomme hyppige billettkontroller, og du blir bøtlagt om du ikke kan fremvise gyldig billett. Billettkontrollørene er ikke uniformerte, men de har derimot et ID-kort som de er forpliktet å vise frem til passasjerene.

Hvilke typer billetter er tilgjengelig?

Ikke alle byer har de samme typer billetter. Noen steder kan du kjøpe billetter som har en viss varighet – 15 minutter, en halvtime, en time, en dag/24 timer etc.. Slike billetter kan benyttes på hvilket som helst transportmiddel innen den oppgitte tidsgrensen. Når billetten stemples i maskinen ombord, står tidspunktet på billetten. Billetten skal bare stemples en gang. I noen byer finnes det også billetter for enkeltreiser.

Togbilletter

Det beste stedet å kjøpe togbilletter, er på stasjonen. Express/IC Inter City/EC Euro City tog har et pristillegg for setereservasjon. Besøk informasjonskranken for å spørre om rutetider, priser og spesielle tilbud. Hvis du skulle være for sent ute til å få kjøpt billett på stasjonen, kan du likevel gå ombord i toget og kjøpe billett av konduktøren (mot et tillegg).

 

Bruk av egen transport

Frontlys

Alle kjøretøyer har påbud om å kjøre med frontlysene på, natt og dag og hele året.

Sikkerhetsbelter

Bruk av sikkerhetsbelte er påbudt for alle, både i for- og baksete.

Fartsgrenser

 • 50 km/timen i tettbebygd strøk. Når du kjører inn i et tettbebygd område, er dette markert med et hvitt, rektangulært skilt med navnet på byen eller et tilsvarende skilt med en svart profil som viser bybebyggelse. Slutten på et tettbebygd område er markert med det samme skiltet med en rød strek over.

 • 90 km/timen utenfor tettbebygd område.

 • 100 km/timen på A-klasse veier (markert ved et skilt med en hvit bil på blå bakgrunn).

 • 130 km/timen på motorveier.

Fartsgrenser for biler med tilhenger eller campingvogn, er 70 km/timen.

Trafikklys

Du kan bare svinge til høyre på rødt lys hvis en grønn pil lyser. I slike tilfeller, skal du alltid først ta hensyn til fotgjengere.

Parkering

Når du etterlater bilen på en regulert parkeringsplass, bør du forsikre deg om at du har betalt (og at billetten er synlig), siden mange lokale myndigheter har innført høye bøter og gebyrer for inntauing ved feilparkering. Hvis du er i tvil, kan du spørre en lokal politimann eller byvekter om råd.

Tollavgifter

Dersom du reiser til Polen fra et land utenfor EU, bør du være oppmerksom på visse prosedyrer og regler for tollklarering. Du vil da unngå skuffelsen ved å bli fratatt produkter du har kjøpt under oppholdet i Polen, og som viser seg å være underlagt tollrestriksjoner.

Dersom du er over 17 år, kan du fritt ta med deg varer for eget forbruk uten å betale toll, så lenge kvantumet ikke overstiger:

tobakksprodukter

 • 200 sigaretter

 • 100 cigarillos eller 50 sigarer

 • 250 gram tobakk

 • en tilsvarnde mengde av disse varene i kombinasjon

sprit og alkoholholdig drikke

 • alkoholholdig drikke med mer enn 22 % og ren alkohol på mer enn 80 % - 1 liter

 • alkoholholdig drikke, vin, aperitif, sake eller tilsvarende drikke med alkoholinnhold opp til 22 %, inkludert musserende vin og likør – 2 liter

Hvis du er over 17 år og er bosatt i grenseområdet, jobber i grenseområdet eller driver transportvirksomhet mellom tredjeland og EU, kan du fritt medbringe varer til eget forbruk uten tollavgift, så lenge kvantumet ikke overstiger:

sprit og alkoholholdig drikke

 • alkoholholdig drikke med mer enn 22 % og ren alkohol på mer enn 80 % - 0,5 liter

 • alkoholholdig drikke, vin, aperitif, sake eller tilsvarende drikke med alkoholinnhold opp til 22 %, inkludert musserende vin og likør – 0,5 liter

Verdien av de nevnte varene må ikke overstige et beløp i PLN tilsvarende mer enn € 80.

Du bør også være oppmerksom på gjeldende regler og valutakontroll ved utførsel av mer enn € 10.000 fra Polen.

Vær også oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon på andre varer som medbringes i et omfang som tilsier at de er ment for salg/kommersiell bruk.

Importrestriksjoner

Du må ikke ta med produkter som er forbudt å innføre (unntatt dersom det er gitt spesiell tillatelse), så som:

 • ikke godkjente medikamenter og narkotika (som heroin, morfin, kokain, cannabis etc.)

 • farlige våpen (som geværer, springkniver, batonger, sverd etc.)

 • pornografisk og annet upassende materiale, særlig barneporno, og annet materiale som er forbudt i EU-pmrådet

 • falske og piratproduserte merkevarer som kan true patenterte rettigheter (som klokker, CD´er etc.)

Beskyttelse av nasjonale kulturskatter

For å kunne eksportere fra Polen til ethvert annet land (både EU og andre) gjenstander av historisk verdi, kunstverker eller produkter knyttet til Polens industrielle kulturarv, trenger du en tillatelse utarbeidet av Departementet for Kultur og Nasjonal Kulturarv. Antikvitetsforretninger og andre godkjente utsalgssteder for denne type produkter bør kunne bistå med å skaffe den påkrevde tillatelsen.

Eksporttillatelse kreves ikke for slikt som:

 • Gjenstander som ikke inngår i listen over Nasjonal Kulturarv og som ikke er eldre enn 55 år.

 • Gjenstander knyttet til industriell kulturarv som ikke inngår i listen over Nasjonal Kulturarv og som ikke er eldre enn 25 år.

 • Arbeider som er laget av nålevende kunstnere.

 • Bibliotekartikler datert etter 31. desember 1948.

 • Andre produkter av historisk verdi som ikke står på listen over Nasjonal Kulturarv.

Et sertifikat som bekrefter at gjenstanden nevnt ovenfor ikke forutsetter eksporttillatelse må skaffes til veie. Sertifikatet utstedes av den lokale kuratoren for Nasjonal Kulturarv og Minnesmerker. Be selgeren av slike produkter om å hjelpe deg med å skaffe det påkrevde sertifikatet.

 

Svineinfluensa

På grunn av smittefaren for svineinfluensa, har Polen – i likhet med resten av EU, innført forbud mot import av animalske produkter fra opphavsland utenfor EU. Dette forbudet gjelder ikke ferdigvarer (forutsatt at disse ikke krever oppbevaring under kjøling før forbruk og at pakningen er uåpnet). Kjøtt og melk kan bare importeres etter spesiell tillatelse.

 

Visum – generell informajon

Mange lands statsborgere kan besøke Polen som turister uten at de trenger visum. Dette inkluderer alle EU-land

Visumfri innreise til Polen er også tilgjengelig for innbyggere fra mange land utenfor EU.

Fra disse landene kan man oppholde seg i Polen i inntil 90 dager uten visum:

Andorra, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Brunie, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Danmark, El Salvador, Estland, Finland, Frankrike, Guatemala, Hellas, Honduras, Hong Kong, Island, Irland, Italia, Japan, Kroatia, Kypros, Latvia. Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Macao, Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco, Nederland, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Portugal, Romania, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia,Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Uruguay, Vatikanet, Venezuela, Østerrike.

Detaljert informasjon om regler for innreise og opphold kan fås ved polske ambassader og konsulater.

Adresseliste for ambassader og konsulater

Visum er fortsatt påkrevet ved opphold ut over tre måneder eller dersom man ønsker å ta lønnet arbeid.

List over nasjonaliteter som kan oppholde seg i Polen inntil 90 dager uten visum

 

Alkohol og sigaretter

Polen har ingen spesifikk lovgivning som regulerer alkoholforbruk. Likevel finnes det noen restriksjoner knyttet til aldersgrenser og hvor man har anledning til å nyte alkohol. Det er også verdt å huske på at det å være påvirket av alkohol ikke er noen formildende omstendighet hvis det begås aggresive handlinger. Selv om røyking er i fed med å gå av moten i Polen, er det ikke noe forbud mot å røyke på offentlig sted.

 

Drikking på offentlig sted

I Polen er det forbudt å drikke på offentlig sted, bortsett fra på godkjente skjenkesteder som barer, restauranter, utendørs serveringssteder etc..

 

Servering av mindreårige

Det er strengt forbudt å selge eller tilby alkohol til ungdom under 18 år. På samme måte, er det forbudt for mindreårige å drikke alkohol på barer og andre skjenkesteder.

 

Promillekjøring

I Polen er den lovlige grensen for alkoholinnholdet i blodet maksimum 20 mg per 100 ml blod. Kjøring i alkoholpåvirket tilstand (20-50 mg) er en forseelse som straffes med bøter. Kjøring med mer enn 50 mg alkohol i blodet er en alvorlig forseelse som betraktes som en kriminell handling og som også kan føre til mulig beslag i kjøretøyet. Lovbrytere risikerer å bli arrestert umiddelbart og kan bli dømt til inntil 2 års fengsel.

 

Røyking på offentlig sted

Selv om det ikke er forbudt å røyke på de fleste offentlige steder i Polen, finnes det likevel regler som skal beskytte ikke-røykerne. Med et økende antall polakker som foretrekker en sunn livsstil, har ikke lenger røyking en generell aksept. Bevegelsene med motstandere av røyking blir stadig mer populære, ikke bare ved å markedsføre en sunnere livsstil for røykere, men også med tanke på å beskytte ikke-røykernes interesser. En nasjonal kampanje er lansert for å erklære den 31. mai som ”ikke-røyker dagen”.

Ut fra disse hensynene, er nå røyking forbudt mange steder. Imidlertid har likevel mange av disse stedene egne områder for røykere. På restauranter, barer, tog, teater, universiteter etc., er det derfor bare tillatt å røyke i disse spesielle sonene. Røyking er strengt forbudt i områder merket med spesielle symboler (en sigarett med et rødt kryss over).

 

Hvordan unngå bøter..

Her er noen tips for å unngå usikkerhet knyttet til dagligdagse situasjoner du kan komme ut for når du reiser i Polen, enten det skjer med offentlig transport eller med egen bil.

Billetter til offentlig transport

Hvor kan de kjøpes?

Billetter selges i aviskiosker. Samme type billett benyttes for all offentlig transport og kan benyttes på busser, lokaltog og t-bane. I noen byer kan du kjøpe billett hos føreren (mot et tillegg), fra billettautomater ombord eller på stasjonen.

Det kan forekomme hyppige billettkontroller, og du blir bøtlagt om du ikke kan fremvise gyldig billett. Billettkontrollørene er ikke uniformerte, men de har derimot et ID-kort som de er forpliktet å vise frem til passasjerene.

Hvilke typer billetter er tilgjengelig?

Ikke alle byer har de samme typer billetter. Noen steder kan du kjøpe billetter som har en viss varighet – 15 minutter, en halvtime, en time, en dag/24 timer etc.. Slike billetter kan benyttes på hvilket som helst transportmiddel innen den oppgitte tidsgrensen. Når billetten stemples i maskinen ombord, står tidspunktet på billetten. Billetten skal bare stemples en gang. I noen byer finnes det også billetter for enkeltreiser.

Togbilletter

Det beste stedet å kjøpe togbilletter, er på stasjonen. Express/IC Inter City/EC Euro City tog har et pristillegg for setereservasjon. Besøk informasjonskranken for å spørre om rutetider, priser og spesielle tilbud. Hvis du skulle være for sent ute til å få kjøpt billett på stasjonen, kan du likevel gå ombord i toget og kjøpe billett av konduktøren (mot et tillegg).

 

Bruk av egen transport

Frontlys

Alle kjøretøyer har påbud om å kjøre med frontlysene på, natt og dag og hele året.

Sikkerhetsbelter

Bruk av sikkerhetsbelte er påbudt for alle, både i for- og baksete.

Fartsgrenser

 • 50 km/timen i tettbebygd strøk. Når du kjører inn i et tettbebygd område, er dette markert med et hvitt, rektangulært skilt med navnet på byen eller et tilsvarende skilt med en svart profil som viser bybebyggelse. Slutten på et tettbebygd område er markert med det samme skiltet med en rød strek over.

 • 90 km/timen utenfor tettbebygd område.

 • 100 km/timen på A-klasse veier (markert ved et skilt med en hvit bil på blå bakgrunn).

 • 130 km/timen på motorveier.

Fartsgrenser for biler med tilhenger eller campingvogn, er 70 km/timen.

Trafikklys

Du kan bare svinge til høyre på rødt lys hvis en grønn pil lyser. I slike tilfeller, skal du alltid først ta hensyn til fotgjengere.

Parkering

Når du etterlater bilen på en regulert parkeringsplass, bør du forsikre deg om at du har betalt (og at billetten er synlig), siden mange lokale myndigheter har innført høye bøter og gebyrer for inntauing ved feilparkering. Hvis du er i tvil, kan du spørre en lokal politimann eller byvekter om råd.

Tollavgifter

Dersom du reiser til Polen fra et land utenfor EU, bør du være oppmerksom på visse prosedyrer og regler for tollklarering. Du vil da unngå skuffelsen ved å bli fratatt produkter du har kjøpt under oppholdet i Polen, og som viser seg å være underlagt tollrestriksjoner.

Dersom du er over 17 år, kan du fritt ta med deg varer for eget forbruk uten å betale toll, så lenge kvantumet ikke overstiger:

tobakksprodukter

 • 200 sigaretter

 • 100 cigarillos eller 50 sigarer

 • 250 gram tobakk

 • en tilsvarnde mengde av disse varene i kombinasjon

sprit og alkoholholdig drikke

 • alkoholholdig drikke med mer enn 22 % og ren alkohol på mer enn 80 % - 1 liter

 • alkoholholdig drikke, vin, aperitif, sake eller tilsvarende drikke med alkoholinnhold opp til 22 %, inkludert musserende vin og likør – 2 liter

Hvis du er over 17 år og er bosatt i grenseområdet, jobber i grenseområdet eller driver transportvirksomhet mellom tredjeland og EU, kan du fritt medbringe varer til eget forbruk uten tollavgift, så lenge kvantumet ikke overstiger:

sprit og alkoholholdig drikke

 • alkoholholdig drikke med mer enn 22 % og ren alkohol på mer enn 80 % - 0,5 liter

 • alkoholholdig drikke, vin, aperitif, sake eller tilsvarende drikke med alkoholinnhold opp til 22 %, inkludert musserende vin og likør – 0,5 liter

Verdien av de nevnte varene må ikke overstige et beløp i PLN tilsvarende mer enn € 80.

Du bør også være oppmerksom på gjeldende regler og valutakontroll ved utførsel av mer enn € 10.000 fra Polen.

Vær også oppmerksom på at du kan bli bedt om dokumentasjon på andre varer som medbringes i et omfang som tilsier at de er ment for salg/kommersiell bruk.

Importrestriksjoner

Du må ikke ta med produkter som er forbudt å innføre (unntatt dersom det er gitt spesiell tillatelse), så som:

 • ikke godkjente medikamenter og narkotika (som heroin, morfin, kokain, cannabis etc.)

 • farlige våpen (som geværer, springkniver, batonger, sverd etc.)

 • pornografisk og annet upassende materiale, særlig barneporno, og annet materiale som er forbudt i EU-pmrådet

 • falske og piratproduserte merkevarer som kan true patenterte rettigheter (som klokker, CD´er etc.)

Beskyttelse av nasjonale kulturskatter

For å kunne eksportere fra Polen til ethvert annet land (både EU og andre) gjenstander av historisk verdi, kunstverker eller produkter knyttet til Polens industrielle kulturarv, trenger du en tillatelse utarbeidet av Departementet for Kultur og Nasjonal Kulturarv. Antikvitetsforretninger og andre godkjente utsalgssteder for denne type produkter bør kunne bistå med å skaffe den påkrevde tillatelsen.

Eksporttillatelse kreves ikke for slikt som:

 • Gjenstander som ikke inngår i listen over Nasjonal Kulturarv og som ikke er eldre enn 55 år.

 • Gjenstander knyttet til industriell kulturarv som ikke inngår i listen over Nasjonal Kulturarv og som ikke er eldre enn 25 år.

 • Arbeider som er laget av nålevende kunstnere.

 • Bibliotekartikler datert etter 31. desember 1948.

 • Andre produkter av historisk verdi som ikke står på listen over Nasjonal Kulturarv.

Et sertifikat som bekrefter at gjenstanden nevnt ovenfor ikke forutsetter eksporttillatelse må skaffes til veie. Sertifikatet utstedes av den lokale kuratoren for Nasjonal Kulturarv og Minnesmerker. Be selgeren av slike produkter om å hjelpe deg med å skaffe det påkrevde sertifikatet.

 

Svineinfluensa

På grunn av smittefaren for svineinfluensa, har Polen – i likhet med resten av EU, innført forbud mot import av animalske produkter fra opphavsland utenfor EU. Dette forbudet gjelder ikke ferdigvarer (forutsatt at disse ikke krever oppbevaring under kjøling før forbruk og at pakningen er uåpnet). Kjøtt og melk kan bare importeres etter spesiell tillatelse.

 

Visum – generell informajon

Mange lands statsborgere kan besøke Polen som turister uten at de trenger visum. Dette inkluderer alle EU-land

Visumfri innreise til Polen er også tilgjengelig for innbyggere fra mange land utenfor EU.

Fra disse landene kan man oppholde seg i Polen i inntil 90 dager uten visum:

Andorra, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Brunie, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Danmark, El Salvador, Estland, Finland, Frankrike, Guatemala, Hellas, Honduras, Hong Kong, Island, Irland, Italia, Japan, Kroatia, Kypros, Latvia. Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Macao, Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco, Nederland, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Portugal, Romania, San Marino, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia,Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, USA, Uruguay, Vatikanet, Venezuela, Østerrike.

Detaljert informasjon om regler for innreise og opphold kan fås ved polske ambassader og konsulater.

Adresseliste for ambassader og konsulater

Visum er fortsatt påkrevet ved opphold ut over tre måneder eller dersom man ønsker å ta lønnet arbeid.

List over nasjonaliteter som kan oppholde seg i Polen inntil 90 dager uten visum

 

Alkohol og sigaretter

Polen har ingen spesifikk lovgivning som regulerer alkoholforbruk. Likevel finnes det noen restriksjoner knyttet til aldersgrenser og hvor man har anledning til å nyte alkohol. Det er også verdt å huske på at det å være påvirket av alkohol ikke er noen formildende omstendighet hvis det begås aggresive handlinger. Selv om røyking er i fed med å gå av moten i Polen, er det ikke noe forbud mot å røyke på offentlig sted.

 

Drikking på offentlig sted

I Polen er det forbudt å drikke på offentlig sted, bortsett fra på godkjente skjenkesteder som barer, restauranter, utendørs serveringssteder etc..

 

Servering av mindreårige

Det er strengt forbudt å selge eller tilby alkohol til ungdom under 18 år. På samme måte, er det forbudt for mindreårige å drikke alkohol på barer og andre skjenkesteder.

 

Promillekjøring

I Polen er den lovlige grensen for alkoholinnholdet i blodet maksimum 20 mg per 100 ml blod. Kjøring i alkoholpåvirket tilstand (20-50 mg) er en forseelse som straffes med bøter. Kjøring med mer enn 50 mg alkohol i blodet er en alvorlig forseelse som betraktes som en kriminell handling og som også kan føre til mulig beslag i kjøretøyet. Lovbrytere risikerer å bli arrestert umiddelbart og kan bli dømt til inntil 2 års fengsel.

 

Røyking på offentlig sted

Selv om det ikke er forbudt å røyke på de fleste offentlige steder i Polen, finnes det likevel regler som skal beskytte ikke-røykerne. Med et økende antall polakker som foretrekker en sunn livsstil, har ikke lenger røyking en generell aksept. Bevegelsene med motstandere av røyking blir stadig mer populære, ikke bare ved å markedsføre en sunnere livsstil for røykere, men også med tanke på å beskytte ikke-røykernes interesser. En nasjonal kampanje er lansert for å erklære den 31. mai som ”ikke-røyker dagen”.

Ut fra disse hensynene, er nå røyking forbudt mange steder. Imidlertid har likevel mange av disse stedene egne områder for røykere. På restauranter, barer, tog, teater, universiteter etc., er det derfor bare tillatt å røyke i disse spesielle sonene. Røyking er strengt forbudt i områder merket med spesielle symboler (en sigarett med et rødt kryss over).

Abonner på vårt nyhetsbrev

Vår adresse

Polska Statens Turistbyrå
Karlavägen 47 B
114 49 Stockholm

Verdt å se