Warsaw 6.1 ºC
Kontaktskjema

I nødstilfeller

En reise til Polen er først og fremst en anledning til å slappe av og ha det gøy. Likevel, hvor du enn ferdes kan det selvsagt oppstå mindre behagelige situasjoner. Derfor kan det være fornuftig om du allerede før du reiser skaffer deg litt grunnleggende informasjon om hvordan du skal forholde deg til uforutsette hendelser.

Nødnumre

Her finner du de viktigste nødnumrene du kan kontakte i Polen:

For å ringe et nødnummer fra en fasttelefon eller telefonboks, slå følgende:

999 – Ambulanse

998 – Brannvesen

997 – Politi

986 – Kommunalvakt

For å ringe et nødanrop fra mobiltelefon, slå følgende:

112 – Alle tjenester

Så snart du har fått forbindelsen, vil du bli satt over til den aktuelle tjenesten. Du kan også benytte dette nummeret dersom du er usikker på hvilken av de tre tjenestene (999, 998, 997) du skal kontakte.

For å ringe sjø- eller fjellredningstjenesten (WOPR, GOPR):

I Polen kan du også kontakte spesielle redningstjenester ansvarlige for livreddende aksjoner i fjellene, på innsjøer og elver:

Fjellredningstjenesten (GOPR): +48 601 100 300

Sjøredningstjenesten (WOPR): +48 601 100 100

Vennligst bemerk: Disse nummerne skal bare benyttes i nødstilfeller, og ikke for å innhente turistinformasjoner.

Forsikring

Ditt reisebyrå eller forsikringsselskap kan gi deg gode råd om den beste forsikringen for deg og din familie, også når det gjelder sykdom. Her er noen fakta som gjelder Polen.

Reiseforsikring

Når de befinner seg i Polen, er utenlandske borgere forpliktet til å betale for lokale helsetjenester. For å unngå slike kostnader, lønner det seg å tegne en reiseforsikring i ditt hjemland før du reiser.

Velg en polise som gir deg god dekning når du er på reise. Forsikringsselskapene tilbyr et stort spekter av poliser som er gunstige for reisende.

Velg fortrinnsvis en litt mer omfattende løsning. Slike forsikringer dekker utgifter ved sykdom og skade på person eller tap av eiendeler, dekker redningsutgifter (spesielt viktig ved turer til fots eller på ski i fjellene). Du kan velge en forsikring som også dekker avbestilling som følge av uforutsette hendelser (akutt sykdom, ulykker eller brann etc.). Dette er likevel bare eksempler, og ikke alle reisende har behov for en komplett forsikringspakke. Mye avhenger av type reise, transportmåte og andre forhold knyttet til turen. Din forsikringsagent hjelper deg å velge den løsningen som er best for deg.

For å få tilgang til helsetjenester i Polen, trenger du å fremvise relevant dokumentasjon (den viktigste er et internasjonalt helsekort eller tilsvarende dokumenter).

Tyveriforsikring

Mange forsikringsselskaper tilbyr generell tyveriforsirking eller bagasjeforsikring. Det kan være lurt å vurdere dette dersom du har med kostbare eiendeler på turen. Samtidig bør du også tenke på sikkerheten for din bolig hvis den står tom over lengre tid mens du er på ferie.

Helseforsikring

Ved opphold i Polen, kan utenlandske borgere bli avkrevet betaling for å benytte seg av medisinske tjenester tilbudt av det offentlige helsevesen. Det gis øyeblikkelig hjelp og behandling til personer fra EU/EØS-land eller andre land Polen har avtaler med (gjelder også Norge). Du trenger da å ha et Europeisk Helsetrygdkort, noe du kan skaffe deg gjennom NAV.

Hvis du ikke er statsborger i noen av de landene som har avtale med Polen, må du selv sørge for dekning, og du anbefales sterkt å tegne en helseforsikring før du reiser.

Politkonstabler og byvektere

Flere offentlige og frivillige tjenester i Polen bidrar til at du kan nyte en trygg ferie.

Politi

Hvis du er i en nødsituasjon, ring 997 fra en fasttelefon eller 112 fra en mobiltelefon.

Byvektere

Byvektere (Straz Miejska) er en supplerende tjeneste for lov og orden. De har samme myndighet som politiet, så du kan henvende deg til dem i de fleste sammenhenger. De har også myndighet til å bøtlegge uønsket offentlig opptreden, slik som feilparkering og ordensforstyrrelse.

Kontaktnummeret for byvekterne – 986

Veipatruljer

Dette organet er ansvarlig for å kontrollere sikkerheten i veitrafikken. De har anledning til å stoppe og kontrollere busser, minibusser og andre kjøretøyer for å sikre trygg ferdsel for passasjerer og brukerne av veien.

Brannvesen (Straz Pozarna)

Ved brann, ring 998 fra en fasttelefon eller 112 fra mobiltelefon.

Fjellredningstjenesten (GOPR)

Den frivillige fjellredningstjenesten (GOPR) er en nasjonal redningstjeneste med hovedansvar for fjellområdene, noe som omfatter redningsaksjoner, forebyggende tiltak og beskyttelse av miljøet i fjellområdene. Medlemmer av GOPR-temaet bærer røde eller røde og blå fleecejakker, gensere og bukser. Deres logo er et ovalt symbol med et kors i midten, eller bare korset sydd fast på tøyet.

Ring +48 601 100 300 i nødstilfelle.

Sjøredningstjenesten (WOPR)

Den frivillige sjøredningstjenesten (WOPR) er en nasjonal redningstjeneste med ansvar for å trygge sikkerheten på Polens vannveier og innsjøer. WOPR-teamet patruljerer også offentlige strender og tilbyr livredningstjeneste til brukerne av feriefasiliteter ved sjøen.

Ring +48 601 100 100 i nødstilfelle.

Kriminalitet og ulykker

En reise til Polen er først og fremst en god anledning til å koble av og ha det gøy. Uansett hvor du er i verden, kan det likevel oppstå ubehagelige situasjoner. Derfor er det alltid en fordel at du på forhånd setter deg inn i hvordan du skal forholde deg til uforutsette hendelser.

Helse

I forkant av enhver reise, bør du gjøre det som er mulig for å begrense skadene av eventuelle ulykker eller potensielle helsefarer. Det kan være av uvurderlig verdi å medbringe informasjon om blodtype eller andre forhold av medisinsk betydning, f.eks. informasjon om at du lider av epilepsi eller har sukkersyke, eller at du bruket kontaktlinser. Skriv ned denne informasjonen på engelsk eller polsk og oppbevar den i lommeboken eller passet. Dette ville gjøre helsepersonellet i stand til å reagere raskt i situasjoner hvor kommunikasjon er vanskelig, som ved bevisstløshet eller hvis man er i sjokk etter en ulykke.

Dersom det inntreffer en ulykke, plutselig sykdom, skade, forgiftning eller livstruende situasjoner, har du krav på alle former for medisinsk bistand uten henvisning fra lege. I slike tilfeller bør du oppsøke et sykehus direkte. Om mulig, er det en fordel om du umiddelbart viser frem til helsetrygdkort, forsikringsbevis eller annen dokumentasjon. Hvis du ikke er i stand til å komme deg til et sykehus ved egen hjelp, bør du raskt tilkalle en ambulanse ved å ringe 999 fra en fasttelefon eller 112 fra en mobiltelefon. I nødstilfeller der livet er i fare, er ambulansetransport uten kostnader.

Før du legger ut på fjelltur, er det lurt å notere seg telefonnummeret til redningstjenesten (TOPR, GOPR); +48 601 100 300. I nødsituasjoner som kan true liv og helse for turister som ferdes i fjellene, kan dette nummeret være helt avgjørende. De som ferdes på vannveiene, kan ringe sjøredningstjenesten (WOPR) ved ulykker. Deres nummer er +48 601 100 100.

Kriminalitet og ulykker

Dersonm du utsettes for kriminalitet, som f.eks. tyveri eller forulempning, bør du henvende deg til nærmeste politistasjon for å anmelde saken. Når du er på reise, er det særliug viktig å ta godt vare på dine private dokumenter. Hvis du likevel skulle miste disse dokumentene, bør du umiddelbart ta kontakt med politiet og ditt lands ambassade for å rapportere saken.

Du kan også få bistand fra byvekterne (Straz Miejska) ved å ringe 986. Det er en tjeneste som kan hjelpe deg, på lik linje med politiet, og de uniformerte betjentene kan finnes langs gatene i byer og tettsteder. Ved nødstilfeller som oppstår ombord på et tog eller andre transportmidler, meld fra til fører eller kontrollør, som igjen vil bringe informasjonen videre til rette instans.

Dersom du blir involvert i en bilulykke, er standard prosedyre å tilkalle politiet, som så vil ta notater om hendelsen og gi deg råd om videre fremgangsmåte.

Dersom noen ble skadet i ulykken, ring umiddelbart etter ambulanse og sørg for å sikre området inntil politiet ankommer.

Ambassader og konsulater i Polen

Det kan tenkes at du under oppholdet har mistet dine identitetspapirer eller av annen grunn har behov for å komme i kontakt med ditt lands konsulat for å få hjelp.

Den følgende linken vil bringe deg til websiden for det polske utenriksdepartementet (MSZ), der du kan finne en komplett oversikt over ambassader og konsulater i Polen, samt over polske utenriksstasjoner i andre land:

Utenlandske diplomatiske stasjoner i Polen

Den har også en oversikt over polske utenriksstasjoner som kan gi deg råd om reglene for visa og innreise til Polen:

Polens diplomatiske stasjoner i utlandet

Abonner på vårt nyhetsbrev

Vår adresse

Polska Statens Turistbyrå
Karlavägen 47 B
114 49 Stockholm

Verdt å se