Warsaw 16.1 ºC
Contacteer ons

snelweg

U doet er goed aan kennis te nemen van de belangrijkste verkeersvoorschriften in Polen om boetes te vermijden. Volgende snelheden worden toegelaten:

- bebouwde kom – 50 km/h
- buiten de bebouwde kom – 90 km/h
- woonwijken – 20 km/h
- tweevaks-expressweg – 110 km/h
- eenvaks expressweg – 100 km/h
- snelweg – 140 km/h

In Polen is rijden met de lichten aan verplicht, 24/24u heel het jaar door. Houd hiernaast zeker ook rekening met de strenge alcoholcontroles die op frequente basis georganiseerd worden. Rijden onder invloed wordt ernstig bestraft. De alcoholtolerantie bedraagt 0.2 promille.