Warsaw 23.9 ºC
Contacteer ons
Polen in Europa

Als grootste Centraal-Europese land heeft Polen heel wat in zijn mars voor Europa... Een reus met potentieel!

Polen ligt in centraal Europa, aan de Oostzee. De buurlanden zijn : Duitsland in het westen; Slowakije en de Tsjechische Republiek in het zuiden ; Oekraïne; Wit-Rusland en Litouwen in het oosten en Rusland (de enclave Kaliningrad) in het noorden. Men kan zeggen dat Polen gelegen is in het hart van Europa, want op Pools territorium bevindt zich het oudste berekende geometrische middelpunt van Europa.

Tijdens een referendum in 2003 hebben de Polen zich met 77% positief uitgesproken over de toetreding van Polen tot de Europese Unie. Op 1 mei 2004 is Polen dan ook definitief lid geworden van de Europese Unie. Deze historische datum heeft een omwenteling teweeg gebracht van het economische en politieke leven in Polen.

Van 1 juli tot en met 31 december 2011 kreeg Polen het voorzitterschap toegewezen over de Raad van de Europese Unie. Volgende streefdoelen werden voor ogen gesteld: de onderhandelingen over het Europees financieel kader 2014-2020: de herziening van het energiebeleid; de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, de versterking van het Oostelijk Partnerschap; de optimalisering van het intellectueel kapitaal en de interne markt.

Economie

In 2014 was Polen de 23ste economie van de wereld. Aan het begin van de economische crisis in 2009 was Polen het enige land van de Europese Unie dat géén recessie kende. Sinds de crisis is er geen recessie noch contractie van de economie gekomen. In 2011 was de economische groei 4,3%, een van de beste resultaten van Europa. Datzelfde jaar was de werkloosheidsgraad 9,7%.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland