Warsaw 20 ºC
Contacteer ons
Gezondheid

Medische Zorg

Tegenwoordig bestaat er in Polen een goed ontwikkeld systeem van openbare en een aanvullende privé-gezondheidszorg. Een gezondheidsverzekeringskaart volstaat voor verzekerden uit EU-lidstaten. Enkel in geval van een directe levensbedreiging of bevalling, wordt de nodige bijstand verstrekt zonder de vereiste verwijzing van de arts waarmee u het eerst in contact kwam ter plaatse.

Toen Polen lid werd van de Europese Unie, verwierven alle burgers van de lidstaten het recht op een kosteloze gezondheidsbijstand in zogenaamde dringende gevallen, op basis van dezelfde rechten als de Poolse burgers. Vóór hun vertrek moeten ze echter, in conformiteit met het coordinatiesysteem inzake de medische uitkeringen die in alle landen van de EU gelden, een Europese Gezondheidsverzekeringskaart verwerven die hen de toegang waarborgt tot gezondheidsuitkeringen. Krachtens de bilaterale akkoorden kunnen ook burgers van Rusland en Albanië hiervan gebruik maken. De overige toeristen kunnen zich laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij in hun land. Bij gebrek aan een verzekering voor het gebruiken van medische uitkeringen op het Poolse grondgebied, zal alles zelf moeten worden betaald. 

Het klimaat en de hygiënestandaarden in Polen vormen geen bedreiging voor de gezondheid. Bij het oversteken van de Poolse grens moet u zich niet laten vaccineren. 

Ongevallen En Plotse Ziekte

In dringende situaties kunt u hulp verkrijgen bij de spoedgevallen die u op de meeste plaatsen aantreft. Het algemeen nummer voor de eerste-hulppost is 999. In Polen geldt bovendien een uniform alarmnummer voor het hele grondgebied van de Europese Unie: 112. U kunt hem zowel gebruiken op uw vaste telefoon als op uw GSM. Het nummer 112 wordt ook gebruikt om situaties te melden die een bedreiging inhouden voor gezondheid, leven of vermogen. 
Toeristen die hulp nodig hebben in de bergen kunnen zich wenden tot de Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (eerste-hulppost van vrijwilligers in de bergen) (GOPR) door te bellen naar nr 601 100 300. Daarentegen wordt de hulpverlening aan personen die zich aan het water bevinden verstrekt door de Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (eerste-hulppost van vrijwilligers aan het water) (WOPR). In de woiwodschappen van West-Pomorskie, Pomorskie en Warmińsko-Mazurskie dient u in geval van levensbedreiging te bellen naar nr 601 100 100. In de overige woiwodschappen worden verschillende telefoonnummers gebruikt. 

Apotheken

De Poolse apotheken bieden een ruim assortiment aan geneesmiddelen. Indien u geneesmiddelen inneemt die verband houden met een ziekte op lange termijn, doet u er goed aan om een recept bij zich te hebben die in uw land werd uitgeschreven. In de meeste gevallen worden ze gehonoreerd. Op grotere plaatsen is er minstens één nachtapotheek. Adressen van apotheken vindt u in lokale tijdschriften.