Warsaw 1.1 ºC
Contacteer ons
Historical Cities 3.0 Conferentie in Kraków

De stad Kraków  nodigt alle geïnteresseerden van harte uit voor de conferentie The Historical Cities 3.0, met als hoofddoel een discussie over de problemen, ervaringen en oplossingen die typerend zijn voor historische steden in het kader van de ontwikkeling van het toerisme waarbij rekening gehouden moet worden met demografische, sociale, ruimtelijke, historische, culturele, economische en maatschappelijke aspecten. Tevens zal gezocht worden naar gezamenlijke instrumenten met betrekking  tot een evenwichtige ontwikkeling en evolutie van het toerisme.  

Historische steden 3.0
De aanvulling 3.0 in de titel houdt verband met het nieuwste marketing concept of eigenlijk managementconcept. Terwijl marketing 1.0 vooral gericht was op het product, 2.0 op de consument, gaat concept 3.0 over de waarden van de consument, de levensstijl, interesses, dromen en voorkeuren. Het concept richt zich niet op het product zelf, maar op het oplossen van problemen, niet op het aanbieden van diensten, maar op het verbeteren van het leven en jezelf beter begrijpen. Het product of dienst wordt verondersteld niet alleen te voldoen aan de materiële maar ook emotionele verwachtingen. Marketing 3.0 stelt u in staat om het succes van het product samen te creëren, door klanten, medewerkers, zakenpartners en bewoners aan te moedigen om hier actief aan deel te nemen. Veranderingen in de waarden en het gebruik van technologie hebben ook geleid tot het ontstaan van een nieuw model van toerisme 2.0, en steden zoeken hierin de weg naar duurzame ontwikkeling.
Deze context staat centraal in het project HISTORISCHE STEDEN 3.0, dat als hoofddoel heeft problemen, ervaringen en oplossingen te bespreken die in historische steden worden toegepast, uitsluitend met betrekking tot de ontwikkeling van het toerisme, rekening houdend met de demografische, ruimtelijke, historische, culturele, economische en sociale omstandigheden, en te zoeken naar gemeenschappelijke instrumenten voor een duurzame ontwikkeling van het toerisme.

De derde in deze cyclus van conferenties zal in Krakau plaatsvinden op 11 en 12 maart 2020 in het ICE Kraków Congress Center.

Meer informatie en registratiemogelijkheden zijn te vinden op www.historicalcity.eu