Warsaw 23.9 ºC
Contacteer ons

 Vredeskerken in Jawor en Swidnica – symbool van poreuze macht

Jawor

Vredeskerken waren ooit bedoeld om symbool te staan voor verzoening tussen katholieken en protestanten om zo de langste oorlog in de Europese geschiedenis te beëindigen. Ondanks gebouwd van hout en klei, zijn ze tot op de dag van vandaag bewaard gebleven.


De kerken zijn in de tweede helft van de zeventiende eeuw ontstaan toen de protestantse horigen toestemming kregen van Ferdinand III van Habsburg om drie geloofshuizen te bouwen; alleen de kerk in Glogow bestaat sinds de achttiende eeuw niet meer. Er waren wel wat kleine voorwaardes: de gebouwen mochten niet binnen de stadsmuren staan, niet met hun vorm op de al bestaande kerken lijken en onder geen beding torens hebben. De structuur werd ondersteund door een houten raam gevuld met briketten van stro en leem.

 

Leuk om te weten is dat huizen en bijgebouwen in Noordwest-Europa al eeuwenlang op deze manier worden gebouwd, terwijl nog nooit is geprobeerd om op zodanige wijze grotere gebouwen te vormen. Het kan een mooie paradox worden genoemd dat de beperkingen om de bouw van de tempels te belemmeren, eigenlijk hebben bijgedragen tot het ontstaan van de uitzonderlijke gebouwen. De kerken in Jawor en Swidnica zijn de grootste houten vitselstek (met lemen wanden) gebouwen in Europa: beiden zijn ontworpen door architect Albrecht von Sabisch en getuigen van een eeuwenoude traditie van houten gebouwen en vakwerk op het gebied van wandconstructie. Ze vormen ook een goed voorbeeld van het perfect samengaan van de barokke kunstvorm met de lutherse ideologie. 

Swidnica

 

Aan de basis van evenementen in de Vredeskerken, liggen altijd ideeën van samenwerking, tolerantie en internationale samensmelting.Het gelijksoortige interieur versterkt het saamhorigheidsgevoel van de opgebouwde relaties. Tekenend voor beide tempels is dat de eenvoudige architectonische vorm in contrast staat met de rijke uitrusting. Zowel de decoraties van houtsnijwerk en schilderijen als de orgels gemaakt door lokale meesters, behoren tot de markante kunstwerken van de barokperiode. De brede muren en hoge plafonds zijn met kunstvormen bedekt: bijbelse afbeeldingen en grondbeginselen van het geloof veranderen het interieur in open boeken zonder geheimen. Van mei tot september worden de kerken gevuld met muziek en zang en treden artiesten uit de hele wereld op. Zelfs buiten zijn dan de galmen van klassieke muziek, jazz en gospel tot ver te horen.

 Meer informatie over Jawor and Swidnica