Warsaw -2.2 ºC
Contacteer ons

Ujscie Warty Nationaal Park

Het Nationaal Park „Ujście Warty”, ligt niet ver van de plaats waar de Warta in de Oder uitmondt.

Kenmerkend voor het parklandschap zijn open weilanden begroeid met els en doorgesneden met een dicht netwerk van kanalen en oude rivierbeddingen. De rivier de Warta stroomt dwars door het centrum van het park.

Unieke draslanden en uitgestrekte weilanden creëren een perfecte omgeving voor veel watervogelsoorten. Er zijn 248 soorten vogels in het Monding van de Warta Nationaal Park; 160 soorten hebben het territorium van het park gekozen voor broeddoeleinden. Zesentwintig soorten zijn zeldzaam of beschermd (o.a. de kwartelkoning, de waterzanger, de grutto, de kraanvogel, de roerdomp en de zeearend). Er zijn ook vrij grote populaties van futen, eenden, water rallen, meeuwen en sterns. Voor velen van hen is het park hun broedplaats in Polen. Het is ook een belangrijk overwinteringsgebied voor wilde- en knobbelzwanen, eenden, ganzen en zeearenden.

Het park valt onder de bescherming van de RAMSAR International Convention.

Meer informatie vindt u op: www.pnujsciewarty.gov.pl