Warsaw 6.1 ºC
Contacteer ons
Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus)

Mikołaj Kopernik (1473–1543), ook wel bekend als Nicolaus Copernicus.
Priester en astronoom, mathematicus, dokter, jurist en economist. De man die de aarde heeft bewogen en de zon wist te stoppen. 

Mikołaj Kopernik is geboren in Toruń op 19 februari 1473 in een rijke koopmansfamilie. Op 18-jarige leeftijd ging hij studeren in Krakau en later zette hij zijn studie voort in Italië (Bolonia, Padua en Ferrara). Daar studeerde hij rechten, geneeskunde, theologie, Grieks, wiskunde en astronomie. 

Volg de sporen van Nicolaus Copernicus en bezoek

Copernicus Huis in Toruń 

Collegium Maius in Krakau

Stad Olsztyn en Copernicus Museum in Frombork in de regio Warmië en Mazurië.

Mikołaj Kopernik

ASTRONOMIE
Tot de zestiende eeuw heerste in de astronomie de geocentrische leer dat de zon en de planeten rondom de aarde draaiden. Totdat die ene Pool zijn visie gaf…  Copernicus ontwikkelde het heliocentrische model van het zonnestelsel dat onze planeet van het voetstuk afstootte als centrum van het universum. Een halve eeuw lang heeft de astronoom naar de hemel gekeken, de beweging van de planeten geobserveerd en pas hierna besloot hij om zijn bevindingen in zijn werk Over de Omwentelingen van de Hemellichamen (De revolutionibus orbium coelestium) te publiceren.

De eerste heliocentrische theorie was ooit al in het oude Griekenland verschenen, maar het werk van Copernicus heeft pas echt een ommekeer van het toenmalige wereldbeeld betekend. De kerk kwalificeerde de inhoud van het boek als ketterij en tot het jaar 1828 stond de publicatie op de lijst van verboden boeken vermeld. De stellingen van Copernicus hebben een ware revolutie veroorzaakt in de manier van kijken naar de plaats van de aarde en van de mens in het heelal en betekenden de basis voor de ontwikkeling van de exacte wetenschappen.

De revolutionibus orbium coelestium

De revolutionibus orbium coelestium

Copernicus mag een heel bezig bijtje worden genoemd: hij hield zich naast de sterrenkunde ook nog bezig met wiskunde en geneeskunde. Hij beheerste het canonieke recht, was econoom, schreef gedichten, vertaalde poëzie uit het Grieks naar het Latijn, maakte landkaarten en werkte tussen neus en lippen door ook nog aan de hervorming van de kalender.

Bekijk kort film over de bekende astronoom en zijn werk

 

Plan je reis