Warsaw 5 ºC
Contacteer ons


Johannes Paulus II

Johannes Paulus II (1920-2005) - Karol Józef Wojtyła, Paus sinds 16 oktober 1978. Aanvankelijk studeerde hij Poolse filologie, daarna bereide hij zich voor op het priesterschap. In 1946 werd hij tot priester gewijd. In de jaren 1946-1948 studeerde hij aan de Pauselijke Universiteit Angelicum in Rome. Hij doceerde er aan de afdeling Godgeleerdheid UJ, en vanaf 1956 was hij professor en hoofd van de afdeling Ethiek aan de KU Lublin. In 1958 werd hij bisschop, 5 jaar later aartsbisschop van Krakau en in 1967 kardinaal. Het pontificaat van Johannes Paulus II kenmerkte zich door openheid, een dialoog met de wereld en een actieve parochiale werking. Als eerste in de hele geschiedenis van de Kerk richtte hij ontmoetingen in met gelovigen van diverse religieuze groepen. Hij haalde de dialoog met de joden aan. Hierop volgde de uitvoering van het Tweede Vaticaanse Concilie. De belangrijkste verwezenlijkingen van de Katholieke Kerk onder zijn leiderschap zijn de hervorming van het canoniek recht (1984), de uitwerking van een nieuwe ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ (1992), de reorganisatie van de Roomse Curie, encyclieken, met inbegrip van de eerste “Redemptor hominis” en nieuwe canonisaties en zaligverklaringen. Hij ondernam om en bij de 100 buitenlandse reizen, was veelvuldig in Polen en bezocht systematisch de Roomse en Italiaanse parochies. Andere belangrijke handelingen onder het pontificaat van Johannes Paulus II zijn: het respecteren van de menselijke gelijkheid, de rechten van de mens en het recht op werk, de strijd voor de vrede, verzet tegen totalitarisme, een vernieuwing van het evangelie en de oprichting van een wereldwijde ‘jeugdparochie’. Op 13 mei 1981 werd hij zwaar verwond bij een aanslag op het Sint-Pietersplein. Hij stierf op 2 april 2005.

Pelgrim van de liefde
De priester Karol Wojtyła was een ervaren toerist die langs de moeilijkste routes trok. Na tot de paus te zijn uitverkoren werd hij pelgrim van liefde en hoop, over de hele wereld bekend. Ontmoetingen met miljoenen mensen vormden een bijzonder kenmerk van zijn pontificaat.

meer info:

Johannes Paulus IIWadowice

Plan je reis