Warsaw 5 ºC
Contact us

I henhold til art. 13 stk. 1 og stk. 2 i Persondataforordningen af 27. april 2016 oplyser jeg, at:

  • Administratoren af dine personoplysninger er Den Polske Turistorganisation baseret i Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 repræsenteret ved formanden;
  • Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige for Den Polske Turistorganisation på (dpo@pot.gov.pl);
  • Dine personoplysninger vil blive behandlet på grundlag af godkendt samtykke (artikel 6 (1) (a) i Persondataforordningen) for at modtage abonnement på nyhedsbreve;
  • Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart / international organisation.
  • Dine personoplysninger vil blive gemt, indtil abonnementet annulleres, men enhver handling foretaget forud for annulleringen er omfattet af loven og Persondataforordningen;
  • Du har ret til at få adgang til dine data og til at berigtige, slette, begrænse behandling, dataoverførsel, gøre indvendinger samt tilbagekalde samtykket til enhver tid uden at påvirke lovligheden af behandlingen, som blev foretaget på grundlag af samtykke før tilbagekaldelsen.
  • Du har ret til at indgive en klage til formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder bestemmelserne i Persondataforordningen af 27. april 2016