Warsaw 17.8 ºC
Contact us
Love og regler

Hvordan man kan undgå ... bøder

Her er nogle tips til, hvordan du på din rejse til Polen slipper for uforudsete udgifter, som bøder og afgifter, uanset om du benytter offentlige transportmidler eller dit eget køretøj.

Billetter til offentlig transport

Hvor kan man købe dem?
Du kan købe billetter i kiosker. En billet er gyldig til alle former for offentlig transport: Busser, sporvogne og metro. I nogle byer kan man mod et tillæg købe billetter af chaufføren, fra billetautomater i busser, sporvogne eller på stationer. Billetkontrol forekommer hyppigt, og hvis du ikke har en billet, kan du få en bøde.
Transportselskabernes kontrollører bærer ikke uniform, men de har et Id-kort, som de er forpligtet til at vise til passageren.

Hvilke typer af billetter kan man købe?

Ikke alle byer har de samme typer billetter. Nogle steder kan du købe billetter, som gælder i et bestemt tidsinterval: 15 minutter, 30 minutter, en time, en dag, 24 timer osv.

Den type billetter kan bruges i alle former for offentlig transport inden for den periode, de gælder. Perioden begynder, når billetten bliver stemplet i en automat. Billetten skal kun stemples en gang. I nogle byer kan man også købe enkeltbilletter.

Togbilletter
Det bedste sted at købe togbilletter er på jernbanestationen. Til Express / IC InterCity / EU EuroCity koster pladsreservation ekstra. Spørg ved informationsskranken om køreplaner, priser og særlige tilbud. Hvis du er for sent på den til at købe en billet på stationen, kan du købe den af konduktøren i toget, men det koster et ekstra tillæg.


Eget køretøj
Forlygter
Alle køretøjer skal have tændt forlygterne dag og nat hele året rundt.

Sikkerhedsseler
Brugen af sikkerhedsseler er obligatorisk for både for- og bagsædepassagerer.

Hastighedsgrænser:

(I parentesen står hastighedsgrænser for biler med campingvogn, køretøjer over 3.500 kg og lastbiler)


•    Bymæssig bebyggelse – 50 km/t - kl. 23-05: 60 km/t (50/60 km/t)
•    Boligområder – 20 km/t (20 km/t)
•    Landeveje(2x1 spor) – 90 km/t (70 km/t)
•    Landeveje (2x2 spor) – 100 km/t (80 km/t)
•    Motortrafikveje (2x1 spor) – 100 km/t (80 km/t)
•    Motortrafikvej (2x2 spor) – 110 km/t (80 km/t)
•    Motorveje – 130 km/t (80 km/t)


For busser er hastighedsgrænsen uden for byerne: 80 km/t på landeveje med 2x1 spor og 100 km/t på øvrige veje.


Trafiklys

Det er tilladt at dreje til højre, når der er rødt, hvis der er en særskilt grøn pil, men du skal altid lade fodgængere passere først.


Parkering

Som bilist skal du være opmærksom på zoner med parkeringsforbud og sørge for at betale parkeringsafgift de steder, hvor det kræves.
I nogle byer er der parkometre eller billetautomater. Hvis du ikke betaler, risikerer du at få en bøde eller, at din bil bliver låst fast, indtil du betaler.

Told

Hvis du rejser til Polen fra et land uden for EU, bør du være opmærksom på nogle toldprocedurer og regler. Det vil forhindre, at du bliver skuffet, fordi du opdager, at nogle af de ting du har købt under dit ophold i Polen, vil viser sig at være underlagt restriktioner af toldmyndighederne.

Hvis du er 17 år eller derover, kan du lovligt og uden at betale told, bringe varer ind i Polen til personligt brug og forbrug, så længe mængden af de pågældende varer ikke overstiger:

tobaksvarer:


- 200 cigaretter
- 100 cigarillos eller 50 cigarer
- 250 gr tobak
- En proportional mængde af alle disse forskellige kombinerede produkter;


spiritus og alkoholholdige drikkevarer:


- Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på mere end 22 % og ren ethylalkohol med en alkoholprocent på mere end 80% - 1 liter,
- Alkoholholdige drikkevarer, vin-eller alkoholbaserede aperitiffer, taffia, sake eller lignende drikkevarer med en alkoholprocent på op til 22 %; mousserende vine, likør 2 liter
- Ikke-mousserende vine - 2 liter


Hvis du er fyldt 17 år eller derover, og du er bosiddende i grænseområdet, er grænsearbejder eller et medlem af besætningen på et transportmiddel, der anvendes til rejser mellem tredjelande og EU, kan du lovligt bringe varer ind i Polen til personligt brug og forbrug, uden told, i mængder, der ikke overstiger:

tobaksvarer:


- Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på mere end 22% og ren ethylalkohol med en alkoholprocent på mere end 80% - 0,5 liter
- Alkoholholdige drikkevarer, vin-eller alkoholbaserede aperitiffer, taffia, sake eller lignende drikkevarer med alkoholvolumen på op til 22% mousserende vin, likør - 0,5 liter
- Ikke-mousserende vine - 0,5 liter spiritus og alkoholholdige drikkevarer:
- 0,5 liter spiritus
- 0,5 liter hedvin
- 0,5 liter ikke-mousserende vin


Værdien af de varer, der er anført ovenfor, kan ikke overstige beløbet i PLN svarende til EUR 80,00.
Du bør være opmærksom på at de aktuelle polske kontrol regler, før du tager værdigenstande, som overstiger EUR 10.000 ud af Polen.
Vær opmærksom på, at du vil blive bedt om at dokumentere alle varer, der er i så store mængder, at det med rimelighed kan antages at være importeret til kommerciel brug.


Importbegrænsninger

Medmindre du har en særlig tilladelse, må du ikke medbringe forbudte varer som:


- ikkegodkendte lægemidler (for eksempel heroin, morfin, kokain, cannabis, osv.),
- Våben (for eksempel skydevåben, springknive, knojern, sværd)
- Uanstændigt og frastødende materiale, der viser børn og andet pornografisk materiale, der er ulovligt i EU-landene.
- Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer og varer, der krænker patenter (for eksempel ure, Dvd’er)

Beskyttelse af den nationale kulturarv

Hvis du ønsker at eksportere en genstand af historisk værdi, et kunstværk eller en genstand fra Polens industrielle arv, skal du have en tilladelse, som er udstedt af Ministeriet for Kultur og Nationalarv. Antikvitetsforretninger og andre godkendte sælgere, der sælger den slags genstande, bør være i stand til at hjælpe med at skaffe de nødvendige tilladelser.


Eksporttilladelser er ikke påkrævet i tilfælde af:

- Genstande, der ikke er opført i fortegnelsen over den nationale kulturarv, og som ikke er ældre end 55 år,
- Genstande fra den industrielle arv, som er opført i fortegnelsen over den nationale kulturarv, og som ikke er ældre end 25 år,
- Kunstværker, der er skabt af nulevende kunstnere;
- Arkivmateriale, der er dateret efter den 31. december 1948;
- Andre genstande af historisk værdi, som ikke er opført i fortegnelsen over den nationale kulturarv.

Selvom de genstande, som er nævnt ovenfor, ikke kræver en egentlig eksporttilladelse, skal man have et certifikat, som bliver udstedt af lokale kuratorer for den nationale kulturarv. Spørg sælgeren af den pågældende genstand, der kan hjælpe dig med at få det nødvendige certifikat.

Fugleinfluenza

På grund af faren for fugleinfluenza tillader Polen ikke - ligesom andre EU-lande - import af animalske produkter, hvis oprindelsesland er uden for EU. Forbuddet gælder ikke produkter for børn (på betingelse af, at produkterne ikke skal opbevares på køl før konsumering, og at emballagen er intakt). Kød og mælk kan kun importeres med særlige tilladelser.

Visum - generelle oplysninger    

Mange landes borgere kan uden visum besøge Polen som turister. Det gælder blandt andet borgere fra alle EU-lande.
Visumfri rejse til Polen er også mulig for borgere i mange lande uden for EU.

Lande, hvis borgere kan rejse til Polen i op til 90 dage uden visum:

Andorra, Argentina, Australien, Østrig, Belgien, Bolivia, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Canada, Chile, Costa Rica, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, El Salvador, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Guatemala, Honduras, Hong Kong (SAR), Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Macao (SAR), Malaysia, Malta, Mexico, Monaco, Holland, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Portugal, Rumænien, San Marino, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA, Uruguay, Vatikanstaten, Venezuela. Nærmere information om regler for indrejse og ophold i Polen kan fås på polske ambassader og konsulater.

En liste over adresser på ambassader og konsulater.

Et visum er stadig påkrævet for et ophold, der varer i mere end tre måneder, eller når man kommer til landet for at udføre lønnet arbejde.
En liste over lande, hvis borgere kan rejse til Polen i op til 90 dage uden visum.

Alkohol og tobak

Polen har ingen særlige love, der regulerer alkoholforbruget. Der er dog visse begrænsninger med hensyn til alder og steder, hvor det er tilladt at drikke alkohol. Det er også værd at huske, at hvis man begår en lovovertrædelse, er det ikke en formildende omstændighed at være påvirket af alkohol.

Tobaksrygning er ved at gå af mode i Polen, men det er ikke forbudt at ryge på offentlige steder.

Indtagelse af alkohol på offentlige steder


I Polen er det forbudt at drikke alkohol på offentlige steder med undtagelse af steder, der har tilladelse til alkoholudskænkning, såsom barer, restauranter, udendørs caféhaver osv.

Drikkeri blandt mindreårige

Det er strengt forbudt at sælge eller tilbyde alkohol til unge under 18 år.
Det er ikke tilladt for mindreårige at drikke på barer og restauranter.

Drikkeri og kørsel

I Polen er det forbudt at køre, hvis man er påvirket af alkohol. Den højest tilladte promille er 0,2. Hvis man kører med en promille på mellem 0,2 og 0,5 er det en lovovertrædelse, som straffes med bøde. Hvis promillen ligger over 0,5, kan man blive straffet med op til to års fængsel, og man risikerer at få sit køretøj beslaglagt.

Rygning på offentlige steder
Rygning er fortsat tilladt i Polen på en række offentlige steder, men der er også regler, som har til formål at beskytte ikke-rygerne. Et stigende antal polakker foretrækker en sund livsstil, og derfor er rygning ikke længere generelt accepteret. Antirygerlobbyen vokser i styrke. De arbejder for at fremme en sund livsstil for rygere, men først og fremmest for at beskytte passivrygerne. Hvert år er 31. maj officiel røgfri dag i Polen.

 Den stigende bekymring over rygningens skadevirkninger betyder, at rygning nu er forbudt mange steder. Andre steder har særlige rygeområder. Derfor kan det være, at man i restauranter, på værtshuse, i tog, teatre, skoler mv. kun kan ryge inden for bestemte, afgrænsede områder. Rygning er strengt forbudt på steder, der er markeret med særlige skilte (en cigaret krydset med en rød streg).

 

Subscribe to our newsletter