1 DKK = 0.58 PLN
Zamosc kaldes ofte renæssancens perle og arkadernes by. Den blev etableret i 1580 som en fæstning omkring et luksuriøst beboelsesområde. Skaberen - eller som vi ville kalde ham i dag: udvikleren - af byen var Jan Sariusz Zamoyski, Kronens Storkansler, magnat og dommer, et af de mest velhavende mennesker i verdenshistorien. Med en købekraft, som var mindst dobbelt så stor som Bill Gates’ og med en fremragende uddannelsesbaggrund, var han i stand til at gøre sine drømme til virkelighed. En af tidens mest populære, italienske arkitekter, Bernardo Mornado, blev ansat til at tegne planerne og overvåge byggeriet i Nowy Zamosc. Arkitekten blev født omkring 1540 og havde arbejdet i Polen siden 1569. Inden han underskrev kontrakten om at opføre Zamosc, havde han allerede stået for byggeriet af adskillige værker for kong Batory og flere polske stormænd.
Et andet bevaret dokument er byens privilegium, der blev udstedt af Kronens Storkansler, Jan Zamoyski, den 10. april 1580 i Jaroslawiec. Under hensyntagen til "ikke blot det fælles gode og hans egen, hans families og venners sikkerhed, men for hele kvarteret" blev der opført monumentale bygninger, som står den dag i dag.

Slottet, rådhuset, arsenalet, kollegialkirken og beboelsesejendomme - alt er tegnet af den samme arkitekt. Arkitekturen i Zamosc afspejler elementer af lokale stilarter, det sydlige Italien, det nordlige Holland og det østlige Armenien. Et karakteristisk element i beboelseshusene i Zamosc er arkader i forskellige former: en åben og blind, glat og med "bonia" efterbehandling ("bonia" er et murelement, sædvanligvis rektangulært, der anvendes til at dække facader, piedestaler, hjørner, hulrammer, søjler osv.). Dekorationerne henviser til manérismen, barokken og den tidligere romantiske stilart.

For Bernardo Morando og Jan Zamoyski var mennesker altid vigtigere end forretning. Med sin perfekte byplan og med den finansielle elite som beboere, var Zamosc et eksempel på sameksistens mellem mennesker fra forskellige kulturer. Armenere, jøder, grækere, tyskere, italienere, skotter og selvfølgelig polakker kom for at bo her.

De mest fremragende polske forskere, købmænd og hærens officerer kunne arbejde her under perfekte forhold. Sejre der var vundet i krige, som ødelagde andre regioner i Republikken Polen, bekræftede den opfattelse, at arkitekten havde vist sin suveræne arkitektoniske evne.

www.zamosc.pl

UNESCO World Heritage List

Planlæg din rute

Planlæg en tur
Antal personer?
1
Hvor længe?
2 dage

Nyhedsbrev