1 DKK = 0.58 PLN

Wigry er en af de største søer i det nordøstlige Polen og et vigtigt element i denne park, som også rummer 25 mindre søer forbundet af et netværk af floder. Den største er floden Czarna Hancza.


Tørvemoser og små, sumpede skovsøer er karakteristiske for parken. Fyrre og granskove dominerer, men der er også bevoksninger af hede-, vand-og engplanter.

I skoven lever elge, kronvildt, rådyr, ulve og bævere. Der er et væld af vandfugle og parkens vandveje vrimler med sjældne fiskearter som helt og regnbueørreden.

Parken er beskyttet af Den internationale Ramsarkonvention.

www.wigry.org.pl

Planlæg din rute

Planlæg en tur
Antal personer?
1
Hvor længe?
2 dage

Nyhedsbrev