1 DKK = 0.58 PLN

Nationalparken ved Wartas flodmunding strækker sig over glacialådalen Torunsko-Eberswaldzka, tæt ved det sted, hvor Warta løber ud i floden Oder. Karakteristisk for parkens landskab er åbne enge, som er tilgroet med el og gennemskåret af et tæt net af kanaler og gamle flodlejer. Wartafloden løber gennem parken.

Enestående vådområder, store enge og græsgange skaber et perfekt levested for vandfugle. Der er 248 arter af fugle i nationalparken ved Wartas flodmunding. 160 arter yngler inden for parkens område. 26 arter er sjældne eller beskyttede: engsnarre, vandsanger, sorthalet kobbersneppe, trane, rørdrum og havørn. Der er også ret store bestande af lappedykkere, ænder, måger, og terner. For mange af dem er parken deres yngleplads i Polen. Parken er desuden et vigtigt overvintringsområde for sangsvaner og knopsvaner, ænder, gæs og havørne.

Parken er beskyttet af Den internationale Ramsarkonvention.

lse af den internatinale Ramsar konvention.

 

 

 

 

Planlæg din rute

Planlæg en tur
Antal personer?
1
Hvor længe?
2 dage

Nyhedsbrev