1 DKK = 0.58 PLN

Den største attraktion i parken, som strækker sig langs Østersøkysten mellem Rowy og Leba, er vandreklitterne, der bevæger sig og afslører døde træstubbe - de fossile rester af skovene, der engang voksede her. Den største klit rejser sig op til 42 meter over havets overflade.

Søerne Lebsko og Gardno er vigtige tilflugtssteder for vandfugle. Forskellige plantekolonier i Slowinski Nationalpark er af særlig interesse. De spænder fra klit- og pionérplantearter på sandstrandene til det typiske kystfyrretræ og sumpplanter i de mange tørvemoser og på søbredderne. Parken er beboet af en række sjældne fuglearter, herunder havørn, hornugle, skarv, den sorte stork, og mange arter af vandfugle.

Parken er optaget på UNESCO's liste over verdens biosfærereservater. Den er også beskyttet af Den internationale Ramsarkonvention.

 www.slowinskipn.pl

 

 

 

Planlæg din rute

Planlæg en tur
Antal personer?
1
Hvor længe?
2 dage

Nyhedsbrev