1 DKK = 0.58 PLN

Nationalparkens vigtigste naturområde er den velbevarede og uspolerede sumpfloddal, Narew, som består af et unikt system af vandstrømme, gamle flodlejer og lavvandede moser, som tilsammen er kendt som Det polske Amazonas. Narwianski Nationalpark er hjemsted for næsten halvdelen af den vandflora, der findes i Polen. Mange af parkens plantesorter er under total beskyttelse.

Den sumpede Narewdal er et vigtig tilholdssted for fugle i Europa. Dalens rige fugleliv omfatter næsten 200 arter, hvoraf 154 yngler der. Mange af dem er truede. Det gælder for eksempel vandsanger, engsnarre, lille rørdrum, den sorte stork, mosehornugle og andre. Nogle af de lokale vandfuglearter bliver kun sjældent spottet andre steder i Europa.

Parken er beskyttet af Den internationale Ramsarkonvention.


www.npn.pl

Planlæg din rute

Planlæg en tur
Antal personer?
1
Hvor længe?
2 dage

Nyhedsbrev