Warsaw -5 ºC
Kontaktformular

Wykonanie i udostępnienie polskiego stoiska narodowego na targach ITB Berlin i GTA RDA Köln

Zamawiający informuje, że postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem portalu e-Zamówienia:

(Identyfikator postępowania: ocds-148610-8302141a-6839-11ee-9aa3-96d3b4440790)

Link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8302141a-6839-11ee-9aa3-96d3b4440790

Bestellen Sie hier unseren Newsletter