Warsaw 21.1 ºC
Kontaktformular

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Przedmiot:

Prace związane z redagowaniem w języku niemieckim tekstów do biuletynu prasowego dla niemieckich mediów oraz do newslettera dla branży w okresie od 20.01 do 31.12.2020 r.

Priorytetowym zadaniem ZOPOT w Berlinie jest budowanie  pozytywnego wizerunku Polski jako ciekawej i nowoczesnej destynacji turystycznej.  Podejmując działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami i produktami turystycznymi wśród niemieckich dziennikarzy oraz branży turystycznej ZOPOT prowadzi systematyczną wysyłkę biuletynu prasowego. Dotarcie do niemieckich dziennikarzy oraz zapewnienie zauważalnej obecności polskiej oferty turystycznej w mediach wymaga doskonałej umiejętności tworzenia tekstów i materiałów prasowych, znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy na temat walorów turystycznych Polski.

ZOPOT w Berlinie ogłasza konkurs na prace związane z redagowaniem w języku niemieckim tekstów do biuletynu prasowego dla niemieckich mediów oraz newslettera dla branży w okresie 20.01 – 31.12.2020

Załączniki:

- opis przedmiotu zamówienia

-  wzór Formularza Ofertowego

- wzór Oświadczenia Wykonawcy

- wykaz usług

- wykaz osób

Bestellen Sie hier unseren Newsletter